Jedyną ochroną przed podciąganiem wody z gruntu są:

  • poziome izolacje fundamentów
  • pionowe izolacje ścian piwnic

Bezpłatna wizja lokalna