Podciąganie kapilarne

PODCIĄGANIE KAPILARNE

Plamy pleśni na ścianach piwnic oraz w pomieszczeniach graniczących bezpośrednio z gruntem są najczęściej następstwem wnikania w przegrody budynku wilgoci i wody gruntowej, a także wód opadowych.

Spowodowane tym zawilgocenia bardzo często obejmują wyższe partie budynku, w wyniku zjawiska zwanego podciąganiem kapilarnym. To to samo zjawisko, które w szkolnym doświadczeniu powoduje zawilgocenie cegły wstawionej na sztorc do płaskiego naczynia z wodą: po krótkim czasie będzie widoczne, że granica zawilgocenia jest znacznie wyżej niż zwierciadło wody. Dzieje się tak wskutek działania sił kapilarnych w materiałach o mikroporowatej strukturze, jakimi są między innymi materiały ścienne.

Zasięg podciągania kapilarnego zależy od struktury materiałów, mających kontakt z wodą – nie występuje na przykład w grubym piasku i żwirze, ale w glinie już tak.

W materiałach budowlanych stosowanych do budowy ścian wilgoć kapilarna może dochodzić do kilku metrów w górę. Aby temu zapobiec, fundamenty i ściany zabezpiecza się materiałami nieprzepuszczającymi wody i wilgoci wykonując z nich izolacje pionową i poziomą.

Brak lub wady izolacji poziomej to jedna z najczęstszych przyczyn zawilgocenia budynków.

Występowanie zawilgocenia oraz pleśni w pomieszczeniach to wystarczający powód do renowacji i usunięcia źródeł oraz przyczyn.Gatunki grzybów pleśniowych prowadzą do uczulenia i reakcji alergicznych.